computest araç ekspertiz logo resim
Tecrübe, Güven #Computest

Kompresyon Test

Kompresyon testi birkaç farklı yöntemle yapılabilir.

  1. BUJİLERDEN BASINÇ OKUMA : Bujiler sökülerek yerine bir manometre 7 basınç ölçme aleti bağlanır ve marşa basılır. Bu işlem bütün bujiler için tekrarlanır ve aradaki farklar kıyaslanır.

Yeni teknoloji araçlarda bujilere ulaşmak ve sökmek zor olduğu için kullanışlı değildir.

  1. VOLTAJ / AKIM İLE SİLİNDİR KIYASLAMA : Osiloskop ile silindir kıyaslaması yapılır. Bu yöntem birkaç farklı şekilde yapılır.
  • Voltaj okuma yöntemi : Marşa basılırken eğer bütün silindirler iyi durumda ise, marş esnasında her bir silindirin akü voltajını eşit miktarda düşürmesi gerekir. Eğer bir veya birkaç silindir zayıf ise, marş esnasında o silindirin voltaj düşümü az olacaktır. Dolayısıyla marşa basılırken eğer akü voltajı dikkatli bir şekilde okunur ve kaydedilirse, zayıf olan silindirler tespit edilebilir. Ancak kaç nolu silindirin zayıf olduğu tespit edilemez.
  • Senkronize voltaj okuma yöntemi : Voltaj yönteminde şayet buji kablosuna veya o silindire giden kablolardan birisine tetik sinyali almak için bir bağlantı yapılırsa bu durumda hem silindir kıyaslama işlemi yapılır hem de kaç numaralı silindirin zayıf olduğu tespit edilir.
  • Akım okuma yöntemi : Marşa basılırken eğer bütün silindirler iyi durumda ise, marş esnasında her bir silindirin aküden eşit miktarda akım çekmesi gerekir. Eğer bir veya birkaç silindir zayıf ise, marş esnasında o silindirler az akım çekecektir. Dolayısıyla marşa basılırken eğer aküden çekilen akım dikkatli bir şekilde okunur ve kaydedilirse, zayıf olan silindirler tespit edilebilir. Ancak kaç nolu silindirin zayıf olduğu tespit edilemez.
  • Senkronize akım okuma yöntemi : Akım yönteminde şayet buji kablosuna veya o silindire giden kablolardan birisine tetik sinyali almak için bir bağlantı yapılırsa bu durumda hem silindir kıyaslama işlemi yapılır hem de kaç numaralı silindirin zayıf olduğu tespit edilir.
  1. BASINÇ İLE SİLİNDİR KIYASLAMA : Marşa basılırken eğer bütün silindirler iyi durumda ise, aracın egzoz borusundan çıkan gaz basıncı devamlı aynı değerdedir. Eğer bazı silindirler zayıf ise, o silindirlerin ateşlemesi sırasında egzozdan çıkan gazın basıncı düşük olacaktır. Dolayısıyla egzoz gaz basıncı çok hassas bir sensör ile okunduğunda, silindirlerin bir birisi ile kıyaslaması yapılabilecektir.

Ancak osiloskop kullanımı ve tetik sinyali alıp ekrandaki eğrilerin değerlendirilmesi özel bir eğitim gerektirdiği için, bazı firmalar ekranda sadece silindir değerlerini % olarak gösteren cihazlar imal etmiş, bazı firmalar ise hem osiloskop ekranı hem de silindir değerlerini % olarak gösteren cihazlar imal etmiştir.

Ancak bu cihazlarda ve test esnasında bilinmesi gereken en önemli konu şudur;

Bu cihazlar kompresyonu en yüksek olan silindiri en iyi silindir yani % 100 olarak kabul eder ve diğer silindirleri bu silindire göre kıyaslar.

Çok zor bir ihtimal olmasına karşılık, eğer bir araçta bütün silindirlerin kompresyonu düşük ise, cihaz bunu bilemeyecek ve sadece silindirleri birbirisi ile kıyaslama yapacaktır.

Diğer Blog Yazılarımız